Tag Archives: ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

พิษรถยนต์คัน​แรก ‘อู่’ ​ไม่พอ ประกันภัยรถยนต์ หวั่นค่าซ่อมบาน

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย หวั่นมาตร​การ “รถคัน​แรก” ​ประกันภัยรถยนต์ เสี่ยง รถยนต์​เยอะ อู่​ไม่​เพียงพอ ​แรงงานขาด​แคลน คาดค่าซ่อมอ่วม ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรม​การ​ผู้จัด​การบริษัท ​ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผล​การดำ​เนินงานของบริษัท​ในปี 2555 มี​เบี้ย ประกันภัย รับรวมกว่า 4,276 ล้านบาท ​เติบ​โต 26% ​แบ่ง​เป็นประกันอัคคีภัย 670 ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์ 1,497 ล้านบาท … Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , | Comments Off

ไทยพาณิชย์สามัคคีฯ ออกหุ้นเพิ่มทุน 132 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 660 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 454,452,155 บาท เป็น 1,114,452,155 บาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย (SCSMG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.55 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,547,845 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 462 ล้านบาท คงเหลือเป็น 454,452,155 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำอออกจำหน่าย จำนวน 1,509,569 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ … Continue reading

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย | Tagged , , , | Comments Off

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รุกหนักขยับ ‘แบรนด์แอสชัวรันส์’ ดันช่องนอนแบงก์

โจทย์ใหญ่ทิ้งน้ำหนักมายังช่องทางตลาดพิเศษ อาจจะเปลี่ยนช่องทางนี้ใหม่เป็น “แบรนด์แอสชัวรันส์ โมเดล” เหมาะกับความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลาย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เป้าหมายของ “บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต” ในปีนี้ คือ พยายามเพิ่มสัดส่วนช่องทาง “นอนแบงก์” (Non Bank) หรือช่องทางต่างๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ อันได้แก่ ช่องทางตัวแทน (Agency) และช่องทางการตลาดพิเศษ (Special Marketing)

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off