Category Archives: คปภ.

ชงบอร์ดคปภ. เคาะกฎลงทุนใหม่บ.ประกันภัย เล็งเปิดเวทีให้เอกชนท้วงติงอีกยก

ปรับปรุงกรอบการลงทุน เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนประกันภัย (RBC) สภาพเศรษฐกิจ การเปิดเสรีเออีซี ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=575 ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าประกาศลงทุนฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย ที่ทางคปภ. กำลังปรับปรุงอยู่ว่า ทางคปภ. จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.) เพื่อเห็นชอบในหลักการในการประชุมประจำเดือนของบอร์ดฯ ที่จะมีขึ้นประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off

กองทุนประกันภัยพิบัติ ถกรื้อใหม่ ‘ประกันภัย-อัตราเบี้ย-ซับลิมิต’

นิคมอุตสาหกรรมกว่า 90% ได้สร้างกำแพงเสร็จแล้ว เขาไม่อยากเสียเบี้ย หากเบี้ยลดลงมาเหลือ 0.5% พวกโรงงานเขาก็นาจะโอเค ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ประธานคณะกรรมการ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการของกองทุนฯ จะมีการประชุมหารือถึงรูปแบบของการทำประกันภัยพิบัติใหม่ รวมถึงมีการหารือในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงเบี้ยประกันภัยให้ต่ำลงมา ส่วนจะต่ำได้อีกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเสี่ยง เพราะในปัจจุบันอัตราเบี้ยประกันภัยในตลาดได้มีการปรับลดลง ในขณะที่อัตราเบี้ยประกันภัยของกองทุนฯ จะคงที่

Posted in กรุงเทพประกันภัย, ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , , , | Comments Off

สรรพากรรับลูกแก้ไขภาษีประกันภัย พร้อมแข่งขันยุคเสรี

คปภ. พร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีผลต่อการเปิดเสรี AEC กฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจประกันภัยให้แข่งขันได้ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=505 ปัญหาภาษีของธุรกิจประกันภัย ถือเป็นเรื่องคาราคาซังมานานหลายปี โดยทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย ต่างก็พยายามผลักดันมาตลอด โดยเฉพาะโจทย์ใหญ่เรื่องของการนำเงินสำรองประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบันประมวลรัษฎากรกำหนดให้ หากเปิดธุรกิจประกันชีวิตสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แค่ 65% ขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยกำหนดนำเงินสำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้มาหักค่าใช้จ่ายได้เพียง 40% เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง

Posted in กรมสรรพากร, ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off

คปภ. เอาจริงจัดระเบียบประกันภัยแบงก์แอสชัวรันซ์

คปภ. จับมือจัดระเบียบขายประกันภัยช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์ อุดช่องขายผิดความต้องการ ลูกค้าไม่ถูกหลอก ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=497 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคปภ. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้หารือร่วมกันถึงการปรับกฎกติกาที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจการเงินทั้งระบบแล้ว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคประกันภัย จะเน้นเรื่องการขายและการให้บริการให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off

รมว.คลัง แนะธุรกิจประกันภัย ทำงานเชิงรุกรับเออีซี

ประกันภัยไทยยังตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซีย กฎเกณฑ์ภาคการเงิน ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเรื่อง”เออีซี โอกาสหรือวิกฤต…ประกันชีวิตไทย” จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่าการตื่นตัวที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 นั้นถือว่ามีทั้งดีและน่าเป็นห่วง โดยเออีซีจะทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ธุรกิจจะเติบโตเร็วขึ้น

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off

บริษัทกลางฯ ไม่ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทประกันภัย (มหาชน )

บริษัทกลางฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแปรสภาพฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันมาแล้วว่า บริษัทกลางฯ ไม่จำเป็นต้องแปรสภาพให้เป็นบริษัทม (ประกันภัย) หาชน จำกัด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Posted in กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , , , | Comments Off

ครม.ตั้งปธ.คกก.กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

พิจารณาแนวทางการบริหารกองทุนประกันภัยพิบัติ การระดมทุนของกองทุนจำนวน 5 หมื่นล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=426 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ โดยมีนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธาน

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, ประกันภัย, รัฐบาล | Tagged , , , , , | Comments Off

คปภ. เผยภาวะธุรกิจประกันภัย 11 เดือน ขยายตัวร้อยละ 12.20

เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งสิ้น 40,886 ล้านบาท ธุรกิจประกันชีวิตกลับขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.22 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สรุปตัวเลขภาพรวมธุรกิจประกันภัย 11 เดือน ของปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 12.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 419,594 ล้านบาท

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , , , | Comments Off

ส่งซิกรัฐไม่ลงเงินกองทุนฯ ไม่สนทุน แค่รับประกันภัยต่อ

ภาครัฐจะไปมุ่งที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=369 ขณะที่คณะทำงานร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยกำลังศึกษารูปแบบ (โมเดล) การรับประกันภัยมหันตภัยของหลายๆ ประเทศเทศ อยู่เพื่อหาโมเดลที่เหมาะสมรับประกันภัยมหันตภัย อาทิ น้ำท่วม ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั้งบ้านอยู่อาศัย ร้านค้าและธุรกิจ

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , , | Comments Off

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย ร่วมแสดงความยินดีต่อเลขาฯ คปภ. คนใหม่

เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการ คปภ. เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก Senior Managing Executive Officer บริษัท โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์, Chief Executive Officer and Member of the Board โตเกียวมารีน เอเชีย, กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off