Monthly Archives: June 2012

รมว.คลัง แนะธุรกิจประกันภัย ทำงานเชิงรุกรับเออีซี

ประกันภัยไทยยังตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซีย กฎเกณฑ์ภาคการเงิน ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเรื่อง”เออีซี โอกาสหรือวิกฤต…ประกันชีวิตไทย” จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่าการตื่นตัวที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 นั้นถือว่ามีทั้งดีและน่าเป็นห่วง โดยเออีซีจะทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ธุรกิจจะเติบโตเร็วขึ้น

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off