Monthly Archives: February 2012

แนวคิด SBO กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

ความมุ่งมั่นส่งเสริมแนวคิด Social Best Operation หรือ SBO เป็นสิ่งที่บริษัทสมัยใหม่นิยมนำมาใช้ในการบริหารและจัดการองค์กรแบบโดยรวม และบริษัทรถยนต์ต่างๆก็มักใช้แนวคิด SBO นี้ในการดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับการการตอบแทนคืนประโยชน์ให้แก่สังคม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายๆรายเริ่มให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมะลประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้แนวดิค SBO นี้ โดยบริษัทขนาดใหญ่ เช่น โตโยต้า นิสสัน  เริ่มออกผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานร่วมแบบไฮบริด และ รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษ ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็สนับสนุนโครงการเหล่านี้ซึ่งโครงการตามแนวทาง SBO ดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน เช่นการปรับโครงสร้างภาษี การสนับสนุนระบบสถานีที่ให้บริการ เพื่อตอบสนองตามแนวดิค SBO นี้ด้วยเช่นกัน โตโยต้า และ นิสสัน กับ SBO เพื่อโลก โตโยต้า และนิสสัน เป็นผู้ผลิตพลังงานร่วมแบบไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายมากที่สุดในโลก โดยทั้ง2บริษัทต่างก็มีแนวคิด SBO … Continue reading

Posted in ข่าว SBO | Tagged , | Comments Off

ครม.ตั้งปธ.คกก.กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

พิจารณาแนวทางการบริหารกองทุนประกันภัยพิบัติ การระดมทุนของกองทุนจำนวน 5 หมื่นล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=426 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ โดยมีนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธาน

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, ประกันภัย, รัฐบาล | Tagged , , , , , | Comments Off

คปภ. เผยภาวะธุรกิจประกันภัย 11 เดือน ขยายตัวร้อยละ 12.20

เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งสิ้น 40,886 ล้านบาท ธุรกิจประกันชีวิตกลับขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.22 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สรุปตัวเลขภาพรวมธุรกิจประกันภัย 11 เดือน ของปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 12.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 419,594 ล้านบาท

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , , , | Comments Off