Monthly Archives: January 2012

ไทยพาณิชย์สามัคคีฯ ออกหุ้นเพิ่มทุน 132 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 660 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 454,452,155 บาท เป็น 1,114,452,155 บาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย (SCSMG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.55 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,547,845 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 462 ล้านบาท คงเหลือเป็น 454,452,155 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำอออกจำหน่าย จำนวน 1,509,569 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ … Continue reading

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย | Tagged , , , | Comments Off

ไทยพาณิชย์กวาดกำไรปี 2554 จากประกันภัย 5 พันล้าน

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในรายได้จากธุรกิจประกันภัย แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากบริษัทประกันภัยในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศกำไรสุทธิปี 2554 ในระดับสูงที่ 36,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.9% เทียบกับปี 2553 ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่สูงนี้มาจาก กำไรพิเศษครั้งเดียวของเงินลงทุนจากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิตจำนวน 5.1 พันล้านบาท รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ด้านประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off

สินค้าประกันภัยเด่นปีมังกร

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผ่านประกันภัยรายย่อยแบบต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันภัยมะเร็ง ประกันภัยชดเชยรายได้ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินค้าประกันภัยที่มีแนวโน้มมาแรงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มีอัตราเติบโตโดดเด่นและน่าจะเป็นตัวนำการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ในฟากประกันวินาศภัยบรรดา “กูรู” ในวงการยังให้น้ำหนักไปที่แบบประกันภัยส่วนบุคคล

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , | Comments Off

ศาลสั่ง บ.อาหารดิบ ชนะคดี บ.ประกันภัยชื่อดัง เหตุการณ์จลาจล

ศาลเห็นว่ามีการทำสัญญาประกันภัยจริง ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ตัดสินให้มีการชำระเงินตามสัญญา ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=396 รองโฆษกสภาทนายความ เปิดเผยว่า หลังจากที่สภาทนายความ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ บริษัท เอมธรรม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารดิบและเบอร์เกอร์ ย่านสยามสแควร์ ในการยื่นฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค เรียกค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ต่อศาลแพ่ง

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย | Tagged , , , , | Comments Off