กสิกรฯ ตั้งเป้าโกยเบี้ย ประกันภัย 4.8 หมื่นล.

กสิกรไทยเผยขาย ประกันภัย รุ่ง ตั้งเป้าสิ้นปี 4.8 หมื่นล้านบาท โต 23% ผนึก เมืองไทยประกันภัย ส่ง “ซูเปอร์เซฟวิ่ง” ชูจุดเด่นเบี้ย ประกันภัย ต่ำ

รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ ประกันภัย ในปี 2557 เชื่อว่ายังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าในปี 2557 ธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 12% และธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันภัย จะเติบโตประมาณ 10%

ล่าสุด ธนาคารร่วมมือกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ “ซูเปอร์เซฟวิ่ง ออมทรัพย์รับเยอะ” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการออมเงิน ชูจุดเด่นจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย ต่ำ โดยลูกค้าจ่ายเบี้ย ประกันภัย เพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี ได้รับจ่ายคืน 2% ตั้งแต่ปีที่ 1-9 และในปีที่ 10 ได้รับเงินครบสัญญา 112% รวมรับผลประโยชน์สูงสุด 130% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะเริ่มรับ ประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี ทุน ประกันภัย เริ่มต้น 100,000-1,000,000 บาท คาดว่าจะได้รับความสนใจในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง หรือมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าการขายในปีนี้ประมาณ 50,000 กรมธรรม์

สำหรับผลดำเนินงานช่องทางขายผ่านธนาคารในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถทำเบี้ย ประกันภัย รับรวม 16,500 ล้านบาท เติบโต 30% และมีเบี้ย ประกันภัย รับปีแรก 8,600 ล้านบาท เติบโต 34% คาดว่าสิ้นปีเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเบี้ย ประกันภัย รับรวม 47,000-48,000 ล้านบาท เติบโต 23% เบี้ย ประกันภัย รับปีแรก 24,000 ล้านบาท เติบโต 15% และรักษาความเป็นผู้นำในช่องทางการขายผ่านธนาคารไว้ได้

นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนเพิ่มผู้ให้บริการให้คำปรึกษา (K-Expert) จาก 2,500 คน เป็น 4,000 คน ใน 1,000 สาขาทั่วประเทศ และมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก 170 สาขา ทำให้ปีนี้มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,145 สาขา.

ที่มา : อาร์วานทีไนน์

This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.