เผย 7 เดือน ประกันภัย ผงกหัว

กลไกตลาดธุรกิจ ประกันภัย เริ่มทำงาน ระบบการ ประกันภัย มีเสถียรภาพ มั่งคง รับความเสี่ยงไว้เองของบริษัท ประกันภัย เพิ่มขึ้น

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=765

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาวการณ์ตลาด ประกันภัย ไทยได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการแข่งขันมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงหลังการเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งขณะนั้นผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่สามารถรับ ประกันภัย พิบัติให้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้ เนื่องจากการทำ ประกันภัย ต่อในตลาดต่างประเทศมีการคิดค่าเบี้ย ประกันภัย ในอัตราที่สูงมาก และผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เอง

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้กลไกตลาดของธุรกิจ ประกันภัย เริ่มทำงาน และระบบการ ประกันภัย มีเสถียรภาพ และมั่งคงเพิ่มขึ้นตามลำดับ สะท้อนจากการรับความเสี่ยงไว้เองของบริษัท ประกันภัย เพิ่มขึ้น จากช่วงแรกที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยน้อยมาก โดยขณะนี้มีบริษัท ประกันภัย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บริษัทไอโออิประกันภัย คิวบีประกันภัย สยามซิตี้ประกันภัย สมโพธิ์เจแปนประกันภัย สหมงคลประกันภัย มิตซุย สุมิตโตโม และเมืองไทยประกันภัย เสนออัตราเบี้ย ประกันภัย ต่ำกว่ากองทุนฯ ร้อยละ 20 และรับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมด โดยไม่ส่งต่อให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทุน ประกันภัย ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 2,327,737 ล้านบาท แบ่งเป็นในส่วนของทุน ประกันภัย ลมพายุ จำนวน 296,051 ล้านบาท ทุน ประกันภัย แผ่นดินไหว 295,493 ล้านบาท และทุน ประกันภัย น้ำท่วมจำนวน 64,416 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีบริษัท ประกันภัย อีกหลายแห่งได้ขยายการรับความเสี่ยงไว้เองเพิ่มขึ้น และส่งต่อให้กองทุนฯ ลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนฯ มียอดจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติทั้งสิ้น 1,615,429 ฉบับ เป็นจำนวนกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 1,394,085 ฉบับ ทุน ประกันภัย พิบัติที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 90,069 ล้านบาท และทุน ประกันภัย ต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 50,735 ล้านบาท

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in บริษัทประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.