จรัญ ประกันภัย ฐานะแกร่ง ไม่ควบรวมกิจการ ประกันภัย อื่น

จรัญ ประกันภัย ลั่นไม่ควบรวม ส่วนผู้ถือหุ้นแกร่ง เข้มบริหารความเสี่ยง ไม่แข่งราคา นักลงทุนไล่เก็บหุ้นรอปันผล

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

กรรมการผู้จัดการ บริษัทจรัญประกันภัย (CHARAN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องควบรวมกิจการ แม้ว่าจะมีทุนจดทะเบียนเพียง 60 ล้านบาท เพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ 587.2 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) มากกว่า 400% ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 140% และผลการดำเนินงานปี 2555 มีกำไรสุทธิ 30.16 ล้านบาท หรือ กำไรต่อหุ้น 5.03 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 855.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.73% จากปีก่อน ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท จำนวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกของปีนี้ขาดทุนสุทธิ 6.89 ล้านบาท

สำหรับปี 2556 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ย ประกันภัย รับเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2555 ที่มีเบี้ย ประกันภัย รับรวม 160.32 ล้านบาท โดยยังคงทำธุรกิจอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ไม่ได้ทำตลาด ประกันภัยรถยนต์ คันแรก แต่เน้นการทำตลาด ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับเพิ่มขึ้น โดย 3 เดือนแรกมีเบี้ย ประกันภัย รับ 65.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.41% จากงวดเดียวกันของปี 2555 แยกเป็นเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ 42.92 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัย 13.62 ล้านบาท เบี้ย ประกันภัย เบ็ดเตล็ด 4.77 ล้านบาท เบี้ย ประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง 3.65 ล้านบาท ที่เหลือเป็น ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัทฯ มองเห็นความสำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ในธุรกิจ และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการเปิดเสรีธุรกิจ ประกันภัย ซึ่งมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตลอด และพยายามรักษาสัดส่วนเงินกองทุนให้สูงกว่าที่คปภ.กำหนด เน้นทำธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ลดขั้นตอนการทำงานให้มีสิทธิภาพ มุ่งขยายช่องทางการขาย

นอกจากนี้ ยังได้บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ด้วยการคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ยงของภัยที่จะรับ ประกันภัย และมีการพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ โดยได้ทำ ประกันภัย ต่อกับบริษัท ประกันภัย ต่างประเทศ ทั้งในรูปของสัญญาล่วงหน้า (Treaty Reinsurance) และยังได้ซื้อการคุ้มครองแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Insurance) การ ประกันภัย ต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจลดลง

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in บริษัทประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.